اخبار اجتماعی

فعالیت 100 خانه محیط زیست در هرمزگان
فعالیت 100 خانه محیط زیست در هرمزگان
هرمزگان فقط 4 ام آر آی فعال دارد

هرمزگان فقط 4 ام آر آی فعال دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در تلاشیم تا 3 دستگاه ام آر آی جدید را در هرمزگان راه اندازی کنیم اما اکنون هرمزگان فقط 4 دستگاه ام آر آی فعال دارد.

1 سال پیش