اخبار اجتماعی

بیمارستان صنعت نفت در بندرعباس احداث می‌شود
بیمارستان صنعت نفت در بندرعباس احداث می‌شود
پایش بیماریهای قلبی و عروقی جمعیت بالای ۲۰ سال در هرمزگان

پایش بیماریهای قلبی و عروقی جمعیت بالای ۲۰ سال در هرمزگان

طرح پایش بیماریهای قلبی و عروقی جمعیت بالای ۲۰ سال در هرمزگان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، معاونین بهداشتی و تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر آمار و فناوری دانشگاه و جمعی از کارشناسان مرتبط با حوزه تشخیصی و آزمایش...

9 ماه پیش