اخبار اجتماعی

اهمیت سد سازی در استان هرمزگان
اهمیت سد سازی در استان هرمزگان
چند توصیه بهداشتی برای بازگشایی مدارس

چند توصیه بهداشتی برای بازگشایی مدارس

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مسئولین مدارس ضمن توجیه دانش آموزان در عدم استفاده از وسایل شخصی یکدیگر و همراه داشتن دستمال و استفاده صحیح از آن در هنگام سرفه و عطسه، نسبت به سازماندهی دانش‌آموزان در تیم های ...

9 ماه پیش