عکس

جزئیات امحای بزرگ مواد مخدر در هرمزگان
جزئیات امحای بزرگ مواد مخدر در هرمزگان
اجتماع هرمزگانی‌ها در بارگاه امام هشتم
اجتماع هرمزگانی‌ها در بارگاه امام هشتم
رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم
رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم
عزاداری شام غریبان در بندرعباس
عزاداری شام غریبان در بندرعباس
تعزیه خوانی در روستای گورزانگ میناب
تعزیه خوانی در روستای گورزانگ میناب
عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب
عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب
پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»
پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»
اعزام حجاج از قشم به حج تمتع ۱۴۰۲
اعزام حجاج از قشم به حج تمتع ۱۴۰۲
شهر زیر زمینی «کاریز» در کیش
شهر زیر زمینی «کاریز» در کیش
مراسم رسمی استقبال از «ناوگروه ۸۶ ارتش»
مراسم رسمی استقبال از «ناوگروه ۸۶ ارتش»