آرشیو خبر

1 خبر
مهارت‌آموزی و توانمندسازی دانش آموزان جزیره قشم در حوزه نفت و انرژی

مهارت‌آموزی و توانمندسازی دانش آموزان جزیره قشم در حوزه نفت و انرژی

مدیر فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تفاهم مشارکت و همکاری سه جانبه با هدف توسعه فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و مهارتی میان مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد قشم، مدیریت نفت و انرژی این سا...

8 دقیقه قبل