اخبار هرمزگان

ابعاد تازه ای از یک قرداد پرشبهه در بخش درمان هرمزگان

ابعاد تازه ای از یک قرداد پرشبهه در بخش درمان هرمزگان

عبداله غریب زاده رییس مرکز آموزشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس (بیمارستان شهید محمدی) تأکید کرده که فرآِیند جذب سرمایه گذار برای خرید، نصب، تجهیز و راه اندازی دستگاه پت سی تی اسکن با رعایت کلیه شرایط و ضوابط صورت گرفته...

10 ماه پیش