اخبار اجتماعی

فوتی‌های مصرف مشروبات الکی دست‌ساز در هرمزگان به ۱۳ نفر رسید
فوتی‌های مصرف مشروبات الکی دست‌ساز در هرمزگان به ۱۳ نفر رسید
انجام دو مورد اهدای عضو در هرمزگان

انجام دو مورد اهدای عضو در هرمزگان

رییس واحد اهدای عضو هرمزگان گفت: سحرگاه ۱۷ اردیبهشت، با گذشت خانواده ایثارگر اهداکنندگان عضو، کبد بهزاد حبشی دهبارز و علی زبردستی جهت پیوند به دو بیمار نیازمند عضو پیوندی به مرکز پیوند شیراز فرستاده شد

1 سال پیش