اخبار ورزشی

فرزند برای بازی آنلاین حساب بانکی پدر را خالی کرد
فرزند برای بازی آنلاین حساب بانکی پدر را خالی کرد
توریسم دریایی ایران و مگاایونت جام جهانی قطر ۲۰۲۲/ منجی اقتصاد ایران یا ابزاری برای مقابله با ایران هراسی؟

توریسم دریایی ایران و مگاایونت جام جهانی قطر ۲۰۲۲/ منجی اقتصاد ایران یا ابزاری برای مقابله با ایران هراسی؟

مهدی ده‌دار در یادداشتی آورده: بسیاری از شهرها و روستاهای ساحلی می‌توانند در تمام ماه‌های سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی باشند و این فرصتی برای خنثی سازی پروژه ایران هراسی و معرفی فرهنگ غنی ایران به جهانیان است.

دیروز