1401/12/13-11:49

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

اَنبه که به شاه میوه ها معروف است چنان خوش طعم،خوش عطر و خوش خوراک است که در زمره محبوب ترین قرار می گیرد. در بندرعباس انبه درختی سوگلی است. هر خانه ای که حیاط دارد، در اولویت نخست کاشت درختی مثمر انبه قرار می گیرد، این روزها فصل گُل کردن انبه و تبدیل آن به میوه ای مقبول و مطلوب است. انبه پس از شکوفه به چغاله تبدیل می شود. چغاله انبه مانند گوجه سبز نوبرانه مشتری فراوان دارد. و کالک آن نیز در ساخت ترشی های خوشمزه و خوردنی کاربری دارد ...

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

شکوفه دادن «درختان اَنبه» در بندرعباس

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط