1401/12/13-14:46

مدیریت درمان تامین‌اجتماعی هرمزگان برتر کشوری شد

مدیریت درمان تامین‌اجتماعی هرمزگان برتر کشوری شد

در ارزیابی صورت گرفته توسط مدیریت ارزیابی و تعالی خدمات سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان توانست رتبه برتر در بین مدیریت های درمان استان های سراسر کشور را کسب کند.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، در ارزیابی صورت گرفته توسط مدیریت ارزیابی و تعالی خدمات سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان توانست رتبه برتر در بین مدیریت های درمان استان های سراسر کشور را کسب نماید.

این ارزیابی در دو بخش درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم صورت گرفته‌است و مدیریت درمان تامین‌اجتماعی هرمزگان توانست با کسب امتیاز لازم رتبه برتر کشور را کسب کند.

درمان مستقیم مجموعه اقدامات و خدماتی است که سازمان تأمین‌اجتماعی در مراکز درمانی خود شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی خود به جامعه هدف ارائه می‌کند.

منظور از درمان غیرمستقیم به خدماتی است که سازمان تأمین‌اجتماعی با انعقاد قرارداد با سایر مراکز و پزشکان به صورت خرید خدمت انجام می‌دهد. 

بنابر این گزارش، طی ارزیابی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان با کسب امتیاز ۹۹/۸ درصد در بخش درمان مستقیم در گروه موفق و در رتبه اول و در درمان غیرمستقیم با کسب امتیاز ۹۹/۸ درصد در گروه کاملاً موفق و در رتبه دوم قرار گرفت.

در مجموع امتیازات بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم، پس از محاسبه میانگین وزنی، امتیاز مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان برابر با ۹۹/۸ درصد گزارش شده است که در بین مدیریت‌های درمان کشور در جایگاه اول قرار گرفت.

در بخش درمان مستقیم، شاخص‌های هدف این بخش شامل درصد سزارین نولی بار، درصد اشغال تخت، درصد زایمان طبیعی، متوسط اقامت بیمار، درصد ترخیص با مسئولیت شخصی در بخش اورژانس و درصد بیماران تعیین تکلیف شده در مدت شش ساعت در بخش اورژانس می‌باشد.

دکتر غلامعباس مومنی مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان در این باره گفت: در سال ۱۴۰۱ به دلیل اهمیت شاخص رضایتمندی مراکز بستری و سرپایی و بنا بر اعلام اداره کل درمان مستقیم، میانگین کشوری این شاخص به عنوان میزان هدف به مجموع شاخص‌های ارزیابی بخش درمان مستقیم اضافه شده است.

 

 وی عنوان کرد: امتیاز تحقق شاخص هدف مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در بخش درمان مستقیم در شش ماهه نخست سال جاری به جز درصد زایمان طبیعی که ۹۹ می باشد، در بقیه موارد ۱۰۰ بوده است.

 مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان ادامه داد: بدین ترتیب مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان در تحقق و دستیابی به هدف در تمام شاخص‌ها به جز درصد زایمان طبیعی توانسته امتیاز کامل را کسب کند.

مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان به شاخص‌های هدف در درمان غیرمستقیم اشاره کرد و گفت: شاخص‌های هدف در بخش درمان غیرمستقیم شامل میانگین مدت زمان رسیدگی به اسناد خسارت متفرقه، میانگین مدت زمان رسیدگی به اسناد سرپایی موسسات طرف قرارداد و میانگین مدت زمان رسیدگی به اسناد بستری موسسات طرف قرارداد می‌باشد.

وی ادامه داد: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در شاخص‌های مربوط به معاونت خرید راهبردی در بخش درمان غیرمستقیم به جز شاخص میانگین مدت زمان رسیدگی به اسناد بستری موسسات طرف قرارداد، توانسته است امتیاز کامل را کسب کند.

 مومنی در پایان گفت: کسب رتبه برتر مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در میان مدیریت‌های درمان کشور با تلاش و همکاری همه همکاران در بخش‌های مختلف حاصل شده است که از همه آنها تقدیر می‌شود.

 

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط