1401/11/29-12:16

نمایشگاه عیدانه تولیدات بانوان کار آفرین هرمزگان

نمایشگاه عیدانه ویژه فروش محصولات و تولیدات کارآفرینی بانوان و شبکه کار آفرینی هرمزگان از ۲۵ بهمن تا ۶ اسفند در ۱۴۰ غرفه در بلوار ساحلی زیر پرچم شهر بندرعباس در حال برگزاری است.

تولیدات ترشی

تولیدات محصولات بهداشتی  -پارسیان

نمایشگاه عیدانه تولیدات بانوان کار آفرین استان هرمزگان

نمایشگاه عیدانه تولیدات بانوان کار آفرین استان هرمزگان

نمایشگاه عیدانه تولیدات بانوان کار آفرین استان هرمزگان

نمایشگاه عیدانه تولیدات بانوان کار آفرین استان هرمزگان

شیرینیجات  خانگی

خرید مردم

صنایع دستی

نمایشگاه عیدانه تولیدات بانوان کار آفرین استان هرمزگان

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط