1401/11/20-12:19

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی دومین جشنواره ملی تئاتر درسی با حضور بیش از ۵ هزارنفر در میناب بر گزار شد. اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت‌های اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است. تئاتر درسی هم بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و هم بر بهبود عملکرد درسی دانش‌آموزان دختر پایة چهارم ابتدایی اثربخش است.

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

کارناوال دانش آموزی جشنواره «تئاتر درسی» در میناب

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط