1401/11/02-18:20

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس از ۲۱ الی ۲ بهمن ماه برگزار شد و در این نمایشگاه از بیشتر فرهنگ ها و رسوم کشور به ویژه بانوان کار آفرین نقش به سزا و پررنگی را داشتند و در این جشنواره معرفی کردندو مورد استقبال پر شور مردم استان هرمزگان و شهر بندرعباس قرار گرفتند.

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط