1401/08/27-14:13

تشکیل فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی به مرکزیت کیش

تشکیل فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی به مرکزیت کیش

با حکم حمید سجادی، فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی به مرکزیت کیش تشکیل و یک سرپرست برای آن منصوب شد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان با تشکیل فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی موافقت کرد.

 

رضا شجیع نیز با حکم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان به سمت سرپرست فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی منصوب شد.

 

وزیر ورزش و جوانان به استناد جزء 11 بند الف ماده 4 قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و نظر به تشکیل فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی، سرپرست این فدراسیون را تعیین و از رضا شجیع سرپرست این فدراسیون خواسته تا ضمن انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به تشکیل هیات های استانی و برگزاری مجمع انتخاباتی اقدام کند.

 

 فدراسیون‌های ورزش‌های بادبانی نیز چند روز پیش در این جزیره تشکیل شده بود.

 

 

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط