1401/08/25-13:49

۶۶ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در شهر فین رفع تصرف شد

۶۶ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در شهر فین رفع تصرف شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۶۶ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی در شهر فین خبر داد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ انفال و در راستای احقاق حقوق عامه به استناد تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، از ۶۶ هزار و چهارصد و شصت و نه متر مربع از اراضی ملی و دولتی در شهر فین رفع تصرف شد.

 

وی تصریح کرد: این زمین‌ها بدون اخذ مجوز قانونی توسط سودجویان تصرف شده بود که پس از خلع ید متصرفین، به دستور رئیس حوزه قضایی فین به بیت‌المال اعاده شد.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، یادآور شد: با توجه به اولویت‌‌های پانزده گانه مطرح شده در ابتدای سال ۱۴۰۱، پرونده‌هایی که در ارتباط با تعدی به اراضی ملی و دولتی در مراجع قضایی هرمزگان تشکیل شده با جدیت و سرعت رسیدگی می شوند و با قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، اراضی ملی از دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ خواهند ماند.

 

 

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط