1401/08/13-12:40

حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان هرمزگان شهر بندرعباس بار دیگر از دانش آموز و دانشجو زن و مرد همه با هم خانوادگی به فرمان رهبرشان حماسه دیگر را رقم زدند.

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 حماسه بزرگ ۱۳ آبان در بندرعباس

 

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط