1401/06/20-22:16

ضرب الاجل دیوان محاسبات جهت تعیین تکلیف کالاهای متروکه ورسوبی در انبارهای گمرک مناطق آزاد

ضرب الاجل دیوان محاسبات جهت تعیین تکلیف کالاهای متروکه ورسوبی در انبارهای گمرک مناطق آزاد

دیوان محاسبات هرمزگان جهت تعیین تکلیف کالاهای متروکه ورسوبی در انبارهای گمرک مناطق آزاد قشم وکیش ضرب الاجل تعیین کرد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، با توجه به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای متروکه در انبارهای مناطق آزاد قشم وکیش وگمرک مناطق مذکور، مدیر کل دیوان محاسبات به همراه مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم ومدیر کل گمرک قشم از انبارهای کالاهای متروکه بازدید کردند.

همین زمینه نشستی امروز با حضور مدیران دستگاههای مربوطه و به ریاست ابراهیم مرادیان مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان تشکیل وپس از بحث و گفت‌وگو مقرر شد اداره کل اموال تملیکی هرمزگان نسبت به تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مشمول ظرف مدت یکماه و برگزاری مزایده فروش کالاهای قابل فروش ظرف مدت حداکثر 2 ماه اقدام و نتیجه اقدامات را به دیوان محاسبات گزارش کند.

 

طبق آمار ارائه شده موجود، مقدارتعداد 315 فقره کالای مختلف متروکه توسط اداره گمرک کیش به اداره کل جمع آوری وفروش اموال تملیکی اعلام که تاکنون از گمرک ترخیص وخارج نشده ومشمول کالای رسوبی گردیده است که شامل کالاهای مختلف نظیر: لوازم کامپیوتر- لوازم جانبی موبایل، لوازم یدکی خودرو، قطعات الکترونیکی و....است.

 همچنین برای 306 قلم کالای قابل فروش در گمرک کیش تاکنون اظهارنامه کالای متروکه تنظیم نگردیده که درحال پیگیری توسط دیوان محاسبات هرمزگان جهت تعیین تکلیف است.