1401/05/27-22:38

سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به هرمزگان

صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور روز ۵شنبه در سفر به هرمزگان از روند پیشرفت پروژه‌های مختلف در بندرعباس بازدید کرد.

سفررستم  مرتضوی معاون رئیس جمهور از استان هرمزگان

سفررستم  مرتضوی معاون رئیس جمهور از استان هرمزگان

سفررستم  مرتضوی معاون رئیس جمهور از استان هرمزگان

سفررستم  مرتضوی معاون رئیس جمهور از استان هرمزگان

سفررستم  مرتضوی معاون رئیس جمهور از استان هرمزگان

سفررستم  مرتضوی معاون رئیس جمهور از استان هرمزگان

سفررستم  مرتضوی معاون رئیس جمهور از استان هرمزگان

نظرات

captcha

اخبار مرتبط