1401/05/05-15:52

ماجرای خودروهای لوکس در انبارهای اموال تملیکی در بندرعباس چه بود؟

مهدی فتحی مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان در مورد خودروهای لوکس موجود در انبارهای اموال تملیکی در بندرعباس توضیحاتی ارائه کرد.

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط