1401/04/29-10:35

جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

هشتمین دوره جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گُل با شعار «میناب شهر شور وشادی» و با هدف پرداختن به محور اقتصادی محصول انبه، اشتغال و سرمایه‌گذاری برگزار شد.

درجشنواره «انبه و یاسمین گل» همه مردم میناب شرکت می کنند

جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل با همکاری خودجوش مردم میناب برگزار  می شود

درجشنواره «انبه و یاسمین گل» همه مردم میناب شرکت می کنند

گل یاسمین مینابی (گل رازقی) گل یاسمین (گل یاسمین با آب و هوای مناطق جنوب ایران به خصوص شهرستان میناب استان هرمزگان بخوبی سازگار بوده رشد می کند و گل های معطر آن به صورت گردنبند عرضه می شود .

پخت نان سنتی در حاشیه جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

انبه برای اولین بار توسط تجار و بازرگانان ایرانی از هند وارد جنوب ایران شد و حداقل قدمتی 500 ساله دارد

جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

فروش ترشی انبه در جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

نظرات

captcha

اخبار مرتبط