1401/03/29-21:02

وزیر کشور حکم احسان کامرانی را صادر کرد

وزیر کشور حکم احسان کامرانی را صادر کرد

وزیر کشور در حکمی احسان کامرانی را به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، احمد وحیدی وزیرکشور در حکمی احسان کامرانی راکه از 24 اسفند1400 به عنوان سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان منصوب شده بود، صادر و وی را برای 4 سال به عنوان معاون سیاسی و امنیتی این استانداری منصوب کرد.

 

وی با رتبه علمی استاد تمامی، رییس دانشگاه آزاد هرمزگان بود.

 

احسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان، رئیس منطقه ۱۵ دانشگاه آزاد کشور، معاونت پژوهشی دانشگاه هرمزگان و مسئولیت بسیج اساتید هرمزگان را نیزدر کارنامه دارد.

 

تا پیش از این علی رئوفی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان بود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط