1401/03/07-07:10

مراسم تدفین شهید گمنام در بندرعباس

مردم بندرعباس در عصر روز شهادت امام جعفر صادق (ع) از میدان ترمینال تا استانداری هرمزگان، پیکر یک شهید گمنام را بر دستان خود بدرقه و درمحوطه استانداری هرمزگان به خاک سپردند.

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

مراسم تدفین  شهید گمنام در بندرعباس

نظرات

captcha

اخبار مرتبط