1402/12/01-12:27

چمن مصنوعی متوسطه اول علی بن ابی طالب فاریاب افتتاح شد

چمن مصنوعی متوسطه اول علی بن ابی طالب فاریاب افتتاح شد

با حضور قویدل مدیرکل آموزش و‌پرورش استان هرمزگان، مرادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس استان و نماینده مدیرکل ،محمد جلالی فرماندار شهرستان و سایر مسئولین و معتمدین چمن مصنوعی متوسطه اول علی بن ابی طالب فاریاب در شهرستان بستک افتتاح شد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، با حضور قویدل مدیرکل آموزش و‌پرورش استان هرمزگان، مرادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس استان و نماینده مدیرکل ،محمد جلالی فرماندار شهرستان و سایر مسئولین و معتمدین چمن مصنوعی متوسطه اول علی بن ابی طالب فاریاب در شهرستان بستک افتتاح شد.

 

چمن مصنوعی متوسطه اول علی بن ابی طالب فاریاب به صورت مشارکت خیر و نوسازی اداره کل احداث شده است.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط