1402/12/01-11:24

افتتاح سالن اجتماعات دبیرستان فکری هنگویه و دبستان ابوطالب احمدی

افتتاح سالن اجتماعات دبیرستان فکری هنگویه و دبستان ابوطالب احمدی

با حضور قویدل مدیرکل آموزش و‌پرورش استان هرمزگان، مرادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس استان و نماینده مدیرکل ،محمد جلالی فرماندار شهرستان و سایر مسئولین و معتمدین سالن اجتماعات دبیرستان فکری هنگویه و سالن اجتماعات دبستان ابوطالب احمدی در روستای گچویه از توابع بخش جناح شهرستان بستک افتتاح شد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، با حضور قویدل مدیرکل آموزش و‌پرورش استان هرمزگان، مرادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس استان و نماینده مدیرکل ،محمد جلالی فرماندار شهرستان و سایر مسئولین و معتمدین سالن اجتماعات دبیرستان فکری هنگویه و سالن اجتماعات دبستان ابوطالب احمدی در روستای گچویه از توابع بخش جناح شهرستان بستک افتتاح شد.

 

سالن اجتماعات دبیرستان فکری هنگویه از توابع بخش جناح به متراژ ۲۰۰مترمربع با اعتبار دومیلیارد تومان به صورت صددرصد خیری توسط خیر نیک اندیش حاج اسماعیل امینایی احداث شده است.

 

سالن اجتماعات دبستان ابوطالب احمدی به متراژ ۱۵۰ مترمربع به اعتبار یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان  و آزمایشگاه مدرسه حاج عزیز عزیزی به زیربنای ۷۲مترمربع  در روستای گچویه از توابع بخش جناح  به اعتبار یک میلیارد تومان احداث شده است.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط