1402/12/15-20:27

مدیر جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر هرمزگان منصوب شد

مدیر جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر هرمزگان منصوب شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور، «نوید جعفرپور» را به عنوان مدیر صندوق استان هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، «بیت اله برقراری»، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور در حکمی نوید جعفرپور را به عنوان مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هرمزگان منصوب کرد.

رعایت قوانین و مقررات و اصل عدالت محوری، روحیه انقلابی، جهادی و فسادستیزی با تعهد و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها در جهت افزایش ضریب پوشش بیمه اجتماعی در جامعه هدف و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و ذینفعان هم راستا با اهداف و سیاست‌های دولت مردمی از جمله انتظارات مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور از مدیر صندوق استان هرمزگان است.

 

 

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط