1402/11/22-21:37

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر

مردم دریادل بندرعباس در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ برای نظام و انقلاب سنگ تمام گذاشتند.

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

حماسه سازی بندرعباسی‌ها در فجر ۴۵ _۲

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط