1402/07/29-10:42

پزشکان جهادی 1500 خدمت رایگان در خمیر ارائه دادند

پزشکان جهادی 1500 خدمت رایگان در خمیر ارائه دادند

گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی دانشگاه شاهد با همکاری قرارگاه مردم استانداری هرمزگان و مدیریت درمان تأمین اجتماعی این استان بیش از 1500 خدمت درمانی رایگان به مردم خمیر ارائه کردند.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، 30 پزشک و ماما از گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی دانشگاه شاهد با همکاری قرارگاه مردم استانداری هرمزگان و مدیریت درمان تأمین اجتماعی با حضور دو روزه در شهرستان بندرخمیر بیش از 1500 خدمت جهادی رایگان به مردم این منطقه ارائه کردند.

این گروه از پزشکان جهادی هفته گذشته نیز در بخش شمیل شهرستان بندرعباس به مردم خدمت رسانی کرده بودند.

30 پزشک متخصص چشم، گوش و حلق و بینی، ماما، زنان و زایمان، داخلی، اطفال، رادیولوژی، ادیومتری (شنوایی سنجی)، اپتومتری (بینایی سنجی)،  با بررسی بیش از یک هزار بیمار، ضمن ارائه خدمات درمانی رایگان، داروی مورد نیاز مردم را نیز به آنان تحویل و همچنین برای دهها نفر نیز عینک رایگان تهیه و در اختیار آنان قرار داده شد.

 

این گروه جهادی همچنین کودکان و دانش آموزان و افراد مسن نیازمند به سمعک را بررسی و در زمینه تأمین سمعک مناسب برای آنان نیز اقدام می کنند.

این اردوهای جهادی با همکاری و دستور ویژه مهدی دوستی استاندار هرمزگان و در قالب قرارگاه مردم به طور مستمر در مناطق مختلف استان برگزار می شود.

همچنین طی بازدید دکتر مهری دستیار پزشکی استاندار و دکتر مومنی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان، بنا شد تا در این اردوهای جهادی در صورت نیاز بیماران به عمل جراحی، این جراحی ها بصورت رایگان در بیمارستان خلیج فارس بندرعباس انجام شود.

 

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط