1402/05/11-17:12

لحظه شلیک موشک کروز دریایی از ناو شهید رودکی نیروی دریایی سپاه

در این فیلم، لحظه شلیک موشک کروز دریایی از ناو شهید رودکی نیروی دریایی سپاه در رزمایش امروز را ببینید.

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط