1402/05/07-07:12

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

مردم عزادار بندرعباس در شب شام غریبان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع)در محلات و مساجد مختلف به عزاداری پرداختند.

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

عزاداری شام غریبان در بندرعباس

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط