1402/05/04-12:41

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

عزاداری سنتی ایستاده ،نوعی آیین عزاداری مختص جنوب کشور است که در شهرستان میناب در استان هرمزگان این نوع عزاداری ایستاده و بدون حرکت است.

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط