1402/04/27-08:54

اهدای عضو بانوی 62 ساله هرمزگانی

اهدای عضو بانوی 62 ساله هرمزگانی

بانوی 62 ساله هرمزگانی که دچار مرگ مغزی شده بود، با اهدای کبد خود به بیمار دیگری جان تازه ای بخشید.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، بانوی 62 ساله هرمزگانی با مرگش به بیمار دیگری جان تازه بخشید.

 

کبد این مرحوم به مرکز اهدای عضو شیراز ارسال شد تا به بیمار دیگری پیوند داده شود.

 

مرگ مغزی این بانوی 62 ساله به تأیید رسیده بود و با رضایت همراهان، کبد وی توسط تیم فوق تخصصی برداشت و به شیراز منتقل شد.

 

این سومین عمل اهدای عضو در هرمزگان در سال 1402 است.

<div id="div_eRasanehTrustseal_85038"></div>

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>

 

<script>eRasaneh_Trustseal(85038, true);</script>

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط