1402/04/16-23:33

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

دهه هشتادی و نودیهای شهرستان میناب با حضور در موکب منتظران ظهور در روز جشن عید غدیراز مردم پذیرایی کردند.

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

حال وهوای میناب در روز عید غدیر با دهه هشتادی ها ونودی ها

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط