1402/03/09-22:39

بواشه رییس شورای شهر بندرعباس شد

بواشه رییس شورای شهر بندرعباس شد

با استعفای فاطمه جراره در جلسه دو روز پیش شورای شهر بندرعباس، امروز برای انتخاب رییس شورا جلسه‌ای تشکیل شد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، با استعفای فاطمه جراره رییس شورا در جلسه دو روز پیش شورای شهر بندرعباس، امروز برای انتخاب رییس شورا جلسه‌ای تشکیل شد.

 

عیسی عباسی و اسماعیل بواشه کاندیدای ریاست شورا شدند که بواشه با ۶ رای رییس شورا شد.

 

اکنون شورای شهر بندرعباس 10 نفره است و برای ورود عضو علی البدل جدید، تشریفات قانونی مشخصی وجود دارد که مصیب نظری نفر اول علی البدل است و پس از او نیز محسن مینا قرار دارد و یکی از این دو جایگزین فاطمه جراره در شورای شهر بندرعباس می شوند.

 

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط